Kompleksowe usługi związane z wprowadzaniem nowych suplementów diety na rynek polski oraz pozostałe rynki europejskie

Oferta

Proponowana oferta obejmuje kompleksowe usługi związane z wprowadzaniem suplementu diety po raz pierwszy na rynek polski (opcjonalnie również na inne rynki europejskie):


 • Złożenie powiadomienia do Głównego Inspektoratu Sanitarnego o wprowadzeniu lub zamiarze wprowadzenia suplementu diety wraz z dodatkowymi dokumentami drogą elektroniczną za upoważnieniem klienta
 • Weryfikacja przedkładanej dokumentacji
 • Ocena zgodności produktu objętego powiadomieniem z wymaganiami określonymi w ustawach i rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz w rozporządzeniach i dyrektywach organów unijnych
 • Zlecanie tłumaczeń przysięgłych dokumentów składanych wraz z powiadomieniem do Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 • Tłumaczenia opakowań/ulotek, pozostałej dokumentacji suplementu
 • Przygotowanie oznakowania opakowań (etykiet) lub ich weryfikacja zgodnie z wymogami obowiązującego prawa (m.in. minimalne wymagane informacje, dopuszczalne oświadczenia zdrowotne)
 • Pozyskanie, w razie potrzeby, opinii jednostki naukowej dokumentującej, że produkt spełnia wymagania dla danego rodzaju produktu
 • Pozyskanie, w razie potrzeby, opinii Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Weryfikacja treści reklam suplementów (m.in. weryfikacja oświadczeń zdrowotnych i deklaracji)
 • Konsultacje i doradztwo
 • Korespondencja z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
 • Opracowanie receptury suplementu według założeń dotyczących jego działania


Jeżeli masz inne potrzeby - napisz!