Kompleksowe usługi związane z wprowadzaniem nowych suplementów diety na rynek polski oraz pozostałe rynki europejskie

poniedziałek, 3 sierpnia 2015

Rozporządzenia i ustawy regulujące rynek suplementów w Polsce

Istnieje kilka dokumentów, które regulują pierwsze wprowadzanie suplementu diety do obrotu na terenie Polski. Są to:
  • ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety z dnia 9 października 2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1425 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr. 137, poz. 966 z późn, zm.).
Dodatkowo, warto zapoznać się z przepisami wspólnotowymi i informacjami dotyczącymi suplementów diety, które są dostępne na stronie Komisji Europejskiej. Należą do nich:

  • Dyrektywa 2002/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady
  • Rozporządzenie Komisji Europejskiej (EU) 2015/414
  • Rozporządzenie Komisji Europejskiej (EU) No 119/2014
  • Rozporządzenie Komisji Europejskiej (EU) No 1161/2011
  • Rozporządzenie Komisji Europejskiej (EC) 1170/2009
  • Dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/37/EC

źródło: GIS/EC